گروههای محصولات / پيچ / پيچ چوب / پيچ چوب سر شش گوش

بیشتر بدانیم

پیچ چوب سر شش گوش

پیچ چوب سر شش گوش ، استوانه ای رزوه شده می باشد که نوک رزوه آن تیز  می باشد و در  قطعه و محل مورد نظر فرو میرود و برای سفت  شدن  نیازی به مهره ندارد  و گل پیچ  آن معمولا شش گوش  می باشد  و بخشی از ساقه آن بدون رزوه  می باشد و برای باز و بسته کردن آن از آچار شش گوش استفاده میشود

جنس پیچ چوب سر شش گوش

جنس این  پیچ از معمولا  از آهن  یا  استنلس استیل در دو گرید استیل 304 و 316 می باشد  که تولید  و  مورد استفاده قرار میگیرد   .

استاندارد پیچ چوب سر شش گوش

برای تولید و به کارگیری پیچ چوب سر شش گوش استانداردهای مختلفی نظیر astm یا din یا iso وجود دارد یکی از پرکاربردترین استانداردها برای پيچ چوب سر شش گوش din 571 می باشد  

موارد استفاده پیچ چوب سر شش گوش

پیچ چوب سر شش گوش از رایج ترن اشکال پیچ و اتصالات  می باشد  و با  توجه  به  نام  آن  در صنایع  چوبی مصرف فراوانی دارد .

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع پیچ چوب سر شش گوش در سایزهای مختلف  می باشد
برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت پیچ چوب شش گوش با فروشگاه تماس حاصل نمایید

** برای دریافت کاتالوگ پیچ چوب سر شش گوش کلیک نمایید **

لیست محصولات

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M4*16

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M4*20

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  20mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M4*25

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M4*30

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M4*35

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M4*40

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M5*16

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M5*20

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  20mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M5*25

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M5*30

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M5*35

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M5*40

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M5*45

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M5*50

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*25

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*30

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*35

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*40

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*45

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*50

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*55

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  55mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*60

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  60mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*65

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  65mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*70

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  70mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*75

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  75mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M6*80

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  80mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*30

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*35

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*40

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*45

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*50

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*55

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  55mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*60

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  60mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*65

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  65mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*70

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  70mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*75

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  75mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M7*80

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  80mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*35

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*40

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*45

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*50

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*55

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  55mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*60

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  60mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*65

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  65mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*70

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  70mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*75

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  75mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M8*80

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  80mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*40

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*45

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*50

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*55

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  55mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*60

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  60mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*65

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  65mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*75

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  75mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*70

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  70mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*80

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  80mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*90

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  90mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M10*100

قطر پیچ :  10mm     طول پیچ :  100mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*45

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*50

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*55

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  55mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*60

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  60mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*65

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  65mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*70

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  70mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*75

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  75mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*80

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  80mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*90

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  90mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*100

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  100mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*110

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  110mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M12*120

قطر پیچ :  12mm     طول پیچ :  120mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*50

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*55

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  55mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*60

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  60mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*65

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  65mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*70

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  70mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*75

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  75mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*80

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  80mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*90

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  90mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*100

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  100mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*110

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  110mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*120

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  120mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*130

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  130mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*140

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  140mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*150

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  150mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

پيچ چوب سر شش گوش

سایز :  M16*160

قطر پیچ :  16mm     طول پیچ :  160mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 571

 

لینک های مرتبط