جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ مهره شش گوش باریک

مهره شش گوش باریک

مهره شش گوش باریک یا  مهره باریک دسته ای از اتصالات  است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده  شش گوش یا  شش پر می باشد که  ارتفاع آن  از  مهره  شش گوش آهنی کوتاه تر می باشد

جنس مهره شش گوش باریک

جنس باریک از آهن می باشد که  با  توجه  به  شرایط محیط مورد استفاده  به  صورت  گالوانیزه  یا  سیاه  استفاده  میشود

استاندارد مهره باریک

مهره شش گوش باریک بر اساس استاندارد din 439  که  معادل آن iso 4035 می باشد تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ