جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ مهره خروسکی

مهره خروسکی

مهره خروسکی دسته ای از اتصالات  است  که دارای دو لبه می باشد که فرآیند  باز و بسته کردن را سهل و آسان  میکند

جنس مهره خروسکی

جنس مهره خروسکی از آهن می باشد که  با  توجه  به  شرایط محیط مورد استفاده  به  صورت  گالوانیزه  یا  سیاه  استفاده  میشود

استاندارد مهره خروسکی

مهره خروسکی بر اساس استاندارد din 315  تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ