جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ وزن پیچ شش گوش استیل تمام رزوه

پیچ شش گوش استیل تمام رزوه

پیچ سر شش گوش استیل تمام رزوه یا  پیچ شش گوش استیل تمام رزوه ، استوانه ای تمام رزوه می باشد که گل پیچ آن به صورت شش گوش یا  شش پر می باشد .

جنس پیچ شش گوش استیل تمام رزوه

جنس پیچ شش گوش استیل تمام رزوه از استنلس استیل می باشد که در دو دسته ذیل تولید و مصرف میگردد :

جنس پیچ شش گوش تمام رزوه استیل گرید A2 یا 304

جنس پیچ شش گوش تمام رزوه استیل گرید A4 یا 316

استاندارد پیچ شش گوش استیل تمام رزوه

پیچ شش گوش استیل تمام رزوه تحت استاندارد din 933 که معادل آن iso 4017  می باشد تولید  و مورد استفاده قرار  میگیرد.

دریافت فایل کاتالوگ