جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ وزن پیچ شش گوش استیل نیم رزوه

پیچ شش گوش استیل نیم رزوه

پیچ سر شش گوش استیل نیم رزوه یا  پیچ شش گوش استیل نیم رزوه ، استوانه ای نیم رزوه می باشد که گل پیچ آن به صورت شش گوش یا  شش پر می باشد .

جنس پیچ شش گوش استیل نیم رزوه

جنس پیچ شش گوش استیل نیم رزوه از استنلس استیل می باشد که در دو دسته ذیل تولید و مصرف میگردد :

جنس پیچ شش گوش نیم رزوه استیل گرید A2 یا 304

جنس پیچ شش گوش نیم رزوه استیل گرید A4 یا 316

استاندارد پیچ شش گوش استیل نیم رزوه

پیچ شش گوش استیل نیم رزوه تحت استاندارد din 931 که معادل آن iso 4014  می باشد تولید  و مورد استفاده قرار  میگیرد.

دریافت فایل کاتالوگ