جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ وزن پیچ شش گوش اچ وی

پیچ شش گوش اچ وی

پیچ شش گوش اچ وی یا  پیچ اچ وی ، استوانه ای نیم رزوه شده می باشد که گل پیچ آن به صورت شش گوش یا  شش پر می باشد و از  آن  با  عنوان پیچ ساختمانی  یا  پیچ پر مقاوت ساختمانی  یاد  می شود

جنس پیچ شش گوش اچ وی

جنس پیچ شش گوش اچ وی معمولا از فولاد ck45 یا mo40 می باشد که  با  توجه  به روش تولید  بر اساس فورچ سرد  و امکان دسترسی به  کوره  حرارتی  مخصوص متغیر می باشد . گرید  مقاومتی  پیچ اچ وی 10.9 می باشد   

استاندارد پیچ شش گوش اچ وی

پیچ شش گوش اچ وی بر اساس استاندارد din 6914  که  معادل آن EN 14399 – 4/6 می باشد تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ