جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانجدول تبدیل طول رزوه در پیچ های سرمته ای و شیروانی

پیچ شیروانی  مدل های  مختلفی دارد  نظیر پیچ شیروانی شش گوش یا پیچ شیروانی بکسی و پیچ شیروانی پیچ گوشتی خور

در این  نوع  پیچ معمولا واحد اندازه گیری طول رزوه بر اساس اینچ می باشد  که با استفاده از  جدول،   تبدیل  واحد میلیمتر  به  اینچ سهل گشته  است

دریافت فایل کاتالوگ