گروههای محصولات / پيچ / پيچ استيل / پيچ شيرواني استيل

بیشتر بدانیم

پیچ شیروانی استیل

پیچ شیروانی سرمته ای استیل یا پیچ شیروانی استیل ، استوانه ای رزوه شده می باشد که گل پیچ آن به صورت شش گوش یا بکسی می باشد که در  انتهای بخش رزوه شده آن قسمتی مته ای تعبیه شده است و در  زیر گل آن یک واشر لاستیکی و فلزی وجود دارد

جنس پیچ شیروانی استیل

جنس پیچ شیروانی استیل از استنلس استیل می باشد که در دو دسته ذیل تولید و مصرف میگردد :

جنس پیچ شیروانی استیل گرید A2 یا 304

جنس پیچ شیروانی استیل گرید A4 یا 316

استاندارد پیچ شیروانی استیل

پیچ شیروانی استیل تحت استاندارد din 7504 که معادل آن iso 1584  می باشد تولید  و مورد استفاده قرار  میگیرد.

انواع پیچ شیروانی استیل

پیچ شیروانی  مدل های  مختلفی دارد   

پیچ شیروانی استیل سرمته ای

پیچ شیروانی استیل نوک تیز

موارد استفاده پیچ شیروانی استیل

پیچ سرمته ای به  سبب تعبیه شدن  قسمت مته ای که در انتهای بخش رزوه شده ان قرار دارد در بسته شدن و محکم شدن بر روی  قطعه یا دیوار یا سطح مورد نظر استفاده میشود و معمولا با  توجه به  اسم آن در  راه اندازی سقف های کاذب  و شیروانی کاربرد دارد

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع پیچ شیروانی استیل در سایزهای مختلف  می باشد

برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت پیچ شیروانی سرمته ای استیل با فروشگاه تماس حاصل نمایید

لیست محصولات

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*9.5

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*13

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*16

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*19

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*22

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*25

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*13

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*16

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*19

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*22

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*25

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*13

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*16

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*19

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*22

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*25

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*28

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*30

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*32

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*13

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*16

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*19

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*22

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*25

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*28

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*30

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*32

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*35

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  35mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*38

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  38mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*45

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  45mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*50

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  50mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*13

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*16

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*19

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*22

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*25

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*28

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*30

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*32

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*35

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  35mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*38

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  38mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*45

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  45mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*50

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  50mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*50

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  50mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*60

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  60mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*70

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  70mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*80

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  80mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*90

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  90mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*100

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  100mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*13

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*16

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*19

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*22

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*25

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*28

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*30

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*32

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*35

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  35mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*38

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  38mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*45

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  45mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

پیچ شیروانی سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*50

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  50mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  Drywall Screw

 

لینک های مرتبط